Autoprezentacja

Skontaktuj się z nami

Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do sprawnego radzenia sobie podczas ważnych etapów życia takich jak: egzaminy, rozmowy rekrutacyjne, rozmowy z szefami; zapoznanie i doskonalenie uczestników z zasadami komunikacji; poznanie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem, opanowanie w praktyce zasad autoprezentacji.

Korzyści dla uczestników

 • poznanie i przećwiczenie zasad poprawnej komunikacji
 • jak myśleć pozytywnie
 • jak radzić sobie w trudnych sytuacjach
 • eliminacja słabych stron, eksponowanie mocnych stron
 • nabycie umiejętności poprawnej autoprezentacji

Tematyka warsztatu

 1. Autoprezentacja I
 2. Zasady komunikacji
 3. Przygotowanie prezentacji
 4. Radzenie sobie ze stresem podczas prezentacji
 5. Trudne sytuacje podczas prezentacji
 6. Autoprezentacja II

Czas trwania

1 dzień; 8 godzin

Nasze szkolenia