Komunikacja w biznesie

Skontaktuj się z nami

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z zasadami skutecznej komunikacji w biznesie. Eliminacja barier komunikacyjnych, poznanie narzędzi aktywnego słuchania, poznanie reguły pierwszego wrażenia oraz poznanie typów komunikatów społecznych.

Korzyści dla uczestników

  • nabycie umiejętności poprawnej komunikacji z otoczeniem w biznesie
  • umiejętność rozpoznania i eliminacji barier komunikacyjnych
  • poznanie i wykorzystanie narzędzi aktywnego słuchania
  • umiejętne wykorzystywanie efektu pierwszego wrażenia
  • nabycie umiejętności rozpoznania typów komunikacyjnych i odpowiednie dostosowanie się

Tematyka warsztatu

  1. Czym jest skuteczna komunikacja w biznesie?
  2. Bariery i błędy komunikacyjne
  3. Reguła pierwszego wrażenia
  4. Wizerunek, a komunikacja
  5. Typy komunikacji

Czas trwania

1 dzień; 8 godzin

Nasze szkolenia