Motywacja i automotywacja

Skontaktuj się z nami

Celem warsztatu jest zaprezentowanie uczestnikom narzędzi, które motywują do działania, stawianie sobie „poprzeczki doskonałości”.

Zdolność automotywacji nie jest umiejętnością, z którą się ludzie rodzą - tego trzeba się po prostu nauczyć. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż wymaga zmiany niektórych naszych przyzwyczajeń, lecz jest to możliwe do wykonania.

Przez własną automotywację łatwiej będzie w przyszłości motywować podwładnych, w których będziemy musieli zmienić niektóre przyzwyczajenia.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy podczas szkolenia udoskonalą i pogłębią wiedzę dotyczącą automotywacji i motywowania podległych ludzi, przećwiczą w praktyce posiadaną wiedzę. Łatwiej uporają się z trudnymi sytuacjami w przyszłej pracy, z sytuacjami konfliktowymi w kontaktach z pracownikami i przełożonymi.

Zapoznają się, jak styl kierowania wpływa na działanie zespołu, na osiąganie przez zespół sukcesu. Przeanalizują własną komunikację w relacjach z innymi ludźmi. Uczestnikom warsztatu łatwiej będzie wejść w zawodowe życie, omijając błędy które mogliby popełnić.

Tematyka warsztatu

  1. Moja automotywacja – źródła motywacji
  2. Budowanie motywacji swojej i podległych pracowników
  3. Styl kierowania jako czynnik wpływający na zaangażowanie i motywację innych
  4. Potrzeba uznania i samorealizacji
  5. Odpowiedzialność lidera w budowaniu motywacji pracowników
  6. Jak się komunikuje zmotywowana osoba
  7. W poszukiwaniu wewnętrznej motywacji
  8. Delegowanie zadań jako ważny motywator
  9. Automotywacja, a konflikty w organizacji

Czas trwania

2 dni; 16 godzin

Nasze szkolenia