Negocjacje

Skontaktuj się z nami

Celem warsztatu jest wzrost efektywności procesów negocjacyjnych. Umiejętne analizowanie i diagnozowanie sytuacji negocjacyjnych i adekwatne reagowanie. Kontrolowanie metod wywierania wpływu drugiej strony.

Wygrywanie "gier klientów". Umiejętne stosowanie technik skutecznych negocjacji cenowych. Umiejętne stosowanie technik finalizacji z jednoczesnym budowaniem długotrwałych relacji z klientem.

Korzyści dla uczestników

 • poznanie i wykorzystanie własnego stylu negocjacyjnego
 • poznanie metod przygotowywania się do efektywnych negocjacji
 • nabycie umiejętność skutecznego rozpoczęcia negocjacji
 • poznanie metod i technik badania jawnych i ukrytych potrzeb drugiej strony
 • prowadzenie nowoczesnych prezentacji handlowych
 • poznanie technik obrony marży
 • poznanie metod przełamywania impasu negocjacyjnego
 • poznanie metod zamykania negocjacji

Tematyka warsztatu

 1. Profesjonalny negocjator
 2. Przygotowanie do negocjacji
 3. Faza początkowa w negocjacjach
 4. Aktywne zbieranie informacji w negocjacjach
 5. Techniki nowoczesnych prezentacji w negocjacjach handlowych
 6. Kontrola etapu targowania w negocjacjach
 7. Impas w negocjacjach
 8. Finalizacja kontraktu

Czas trwania

2 dni; 16 godzin

Nasze szkolenia