Zarządzanie czasem w biznesie

Skontaktuj się z nami

Celem warsztatu jest uzyskanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie planowania i organizacji czasu pracy własnej, budowania harmonogramu i ustalaniu priorytetów, diagnozowania indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej, jak również efektywnego wykorzystania czasu w pracy.

Korzyści dla uczestników

 • nabycie umiejętności harmonijnego zarządzania obowiązkami w pracy i życiu osobistym
 • umiejętność formułowania celów w sposób jasny i motywujący
 • umiejętne wykorzystywanie narzędzi i technik zarządzania czasem
 • nabycie umiejętność zachowania się w sytuacjach trudnych związanych z zarządzaniem czasem
 • poznanie w praktyce pojęć wykorzystywanych w zarządzaniu czasem, metod i technik wspomagających
 • redukowanie strat czasu oraz pojęcia delegowania zadań jako usprawnienia pracy

Tematyka warsztatu

 1. Czym jest czas?
 2. Jak wykorzystuję dany mi czas?
 3. Co to są priorytety?
 4. Czym są korzyści i jak mogę je posiąść?
 5. Złodzieje czasu
 6. Wykorzystanie metody SMART
 7. Narzędzia pomocne w zarządzaniu czasem

Czas trwania

1 dzień; 8 godzin

Nasze szkolenia