Zarządzanie konfliktem

Skontaktuj się z nami

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z przyczynami powstawania konfliktów, fazami przebiegu konfliktu i sposobami rozwiązywania konfliktów. Poznanie technik komunikacji i perswazji pomocnych w rozwiązywaniu konfliktu.

Dostosowanie zachowania w sytuacjach konfliktowych związanych z ocenianiem pracowników i motywowaniem.

Korzyści dla uczestników

 • poznanie przyczyn powstawania konfliktów
 • nabycie umiejętności odpowiednich zachowań w poszczególnych fazach konfliktu
 • nabycie umiejętności odpowiedniej komunikacji w sytuacjach konfliktowych
 • poznanie technik perswazji pomocnych w rozwiązywaniu konfliktów
 • nabycie umiejętności oceniania i motywowania pracowników odbieranych jako sytuacje konfliktowe

Tematyka warsztatu

 1. Pojęcie konfliktu
 2. Przyczyny konfliktów
 3. Przebieg konfliktu
 4. Rozwiązywanie konfliktów
 5. Techniki komunikacji i perswazji stosowane w rozwiązywaniu konfliktów
 6. Ocenianie pracowników
 7. Motywacja, delegowanie a wypalenie zawodowe

Czas trwania

2 dni; 16 godzin

Nasze szkolenia