Zarządzanie stresem i własnymi emocjami

Skontaktuj się z nami

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z przyczynami powstawania stresu i metodami radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Zarządzanie własnymi emocjami, przekształcanie negatywnych emocji w pozytywne. Wykorzystanie technik relaksacyjnych dla własnego komfortu.

Korzyści dla uczestników

  • poznanie przyczyn powstawania sytuacji stresowych
  • umiejętne radzenie sobie z sytuacjami stresowymi w życiu codziennym
  • nabycie umiejętności zarządzania własnymi emocjami i przekształcenie emocji negatywnych w pozytywne
  • przećwiczenie w praktyce technik relaksacyjnych

Tematyka warsztatu

  1. Pojęcie stresu
  2. Pojęcie zespołu adaptacyjnego
  3. Sposoby unikania stresu
  4. Zarządzanie emocjami
  5. Techniki relaksacyjne

Czas trwania

1 dzień; 8 godzin

Nasze szkolenia